All posts by editor

INVITAȚIE ACTIVITĂȚI PROIECT

Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Acțiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
Competența face diferența!
Titlul proiectului: SMART Decision
Cod My SMIS: 112711
Nr. Contract: 239/23.08.2018
Beneficiar: ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”

 

      Vă invităm să participați la evenimentul de informare (21 noiembrie 2018), la întâlnirea de lucru (22 noiembrie 2018) și la atelierul de lucru PROSecurity (22 – 23 noiembrie 2018), organizate în cadrul proiectului SMART Decision. Toate evenimentele vor avea loc la sediul Universității Naționale de Apărare „Carol I‟, Șoseaua Panduri, nr. 68 – 72, sector 5, București. Cei interesați sunt rugați să-ți manifeste interesul trimițând un e-mail la adresa smartdecision2018@gmail.com, până la data de 16 noiembrie. Vor fi aduse în discuție activitățile proiectului, dar și beneficiile rezultate în urma implementării acestuia, încurajând, în același timp, participarea activă. Vă așteptăm!

 

Agenda evenimentului de informare

Agenda întâlnirii de lucru

Agenda atelierului de lucru

 

More

CERERE DE OFERTĂ

Program Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: SMART Decision
Cod SIPOCA: 209
Cod My SMIS: 112711
Nr. Contract: 239/23.08.2018
Beneficiar: ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”

 

 CERERE DE OFERTĂ

 ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru serviciile cuprinse în tabelul atașat.

Oferta va fi adresată către ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”, având CIF 15160182, sediul social: Municipiul București, România, Str. Ion Mihalache nr. 93-105,  cod poștal 11176, România.

Nr.crt. Denumire servicii conform cererii de finanțare Cantitate  Descriere serviciu
1 Servicii catering pentru participantii la cursuri 1 Servicii de catering pentru 100 de persoane, participanți la cursuri. Se organizează 5 cursuri a 20 de persoane în grupă  timp de 7 zile fiecare.

Termenul maxim pentru depunerea ofertei este: 26.10.2018

Vă mulțumim!

More

INVITAȚIE EVENIMENT DE INFORMARE „SMART DECISION”

Vă invităm să participați la evenimentul de informare organizat în cadrul proiectului SMART Decision, în data de 20 octombrie 2018, ora 11, în Giurgiu, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3 (Str. Tineretului, lângă Hipermarket Carrefour, clădirea NOVA FORCE). Vor fi aduse în discuție activitățile proiectului, dar și beneficiile rezultate în urma implementării acestuia, încurajând, în același timp, participarea activă.

Aici găsiți programul evenimentului:

Agenda eveniment de informare

More

Comunicat de presă: Lansarea proiectului ”SMART Decision”

Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Acțiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
Competența face diferența!
Titlul proiectului: SMART Decision
Cod My SMIS: 112711
Cod SIPOCA: 209
Nr. Contract: 239/23.08.2018
Beneficiar: ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”
Parteneri: Asociația ”Alianța dunăreană pentru securitate informatică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și asociația ”Centrul de analiză și studii de Securitate”

Asociația ”Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning”, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 23 august 2018 proiectul ”SMART Decision”. Proiectul se derulează în parteneriat cu asociația ”Alianța dunăreană pentru securitate informatică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și asociația ”Centrul de analiză și studii de Securitate” și este cofinanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 209.

Scopul proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea cunoștințelor, deprinderilor și abilitaților identificate ca fiind cruciale/esențiale pentru personalul din instituțiile publice, partenerilor sociali și ONG –urilor din domeniul securității ți apărării naționale.

Obiectivul proiectului este creșterea capacității de dezvoltare strategică și de implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul domeniul securității naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin 100 reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe educație și securitate, în sprijinul interesului național, implicarea profesională în dialogul social și în procesul decizional, pe diferite niveluri ierarhice, în domeniul asigurării apărării naționale, protecției infrastructurilor critice teritoriale și rezilienței acestora, creșterii capacității de analiză și prognoză în plan socio-economic.
2. Facilitarea generării și promovarea de către ONG-uri cu focus pe educație și securitate a unor propuneri alternative la politicile publice, în aria cheie a realizării apărării securității naționale și securității cibernetice, alături de alte forțe ale sistemului național de apărare, în parteneriat cu autorități/instituții publice, prin oferirea unui suport integrat.
3. Găsirea de soluții alternative și complementare pentru generarea resursei umane specializate pentru situații de dezastre naturale și antropice, pentru situații care țin de securitatea națională și de securitatea cibernetică.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
-Două propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.
-acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP.
-Manual de bune practici internaționale, ce vizează metode și instrumente de participare și influențare a politicilor publice.
-Îndrumar practic – ”Mișcăm lucrurile împreună!”

Proiectul se va derula pe o perioadă de 16 luni între 23 august 2018 – 23 decembrie 2019.
Valoare totală de 1.000.000 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 826.401,25 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 153.598,75 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este de 20.000 lei.
Persoana de contact pentru detalii suplimentare legate de proiect:
Manager de proiect – Narciz BĂLĂȘOIU
E-mail: implementareproiecte@adlunap.ro

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

More

Lansare carrte „Prospective studies in the wider Black Sea Region”

Lansare carrte „Prospective studies in the wider Black Sea Region”

Joi, 5 iulie 2018, în  sala Grigore Gafencu, Ministerul Afacerilor Externe a avut loc lansarea cărţii „Prospective studies of the Wider Black Sea Region. Scenarios for its future in times of high international turbulence.

La eveniment au luat cuvântul dl Teodor Meleșcanu, Ministru al Afacerilor Externe, fostul ministru al justiției și actualul deputat Cătălin Predoiu, conf. univ. dr. Iulian Chifu, Președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning, și lect. univ. dr. Narciz Bălășoiu, Directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning.

 

 

Galerie foto:

More

INVITAŢIE LANSARE CARTE STUDII PROSPECTIVE

INVITAŢIE LANSARE CARTE STUDII PROSPECTIVE

Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning și are plăcerea să vă invite la lansarea cărţii „Prospective studies of the Wider Black Sea Region. Scenarios for its future in times of high international turbulence”, coordonatori Iulian Chifu și Narciz Bălășoiu.

Lansarea va avea loc joi, 5 iulie 2018, ora 17.00, sala Grigore Gafencu, Ministerul Afacerilor Externe (Aleea Alexandru nr. 31).

Evenimentul va beneficia de participarea dlui Teodor Meleșcanu, Ministru al Afacerilor Externe; gen. Nicole Ciucă, șef al SMG; prof. univ. Cristian Diaconescu; Cătălin Predoiu; conf. univ. dr. Iulian Chifu, Președintele Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning; și lect. univ. dr. Narciz Bălășoiu, Directorul Centrului de Prevenire a Conflictelor & Early Warning.

Pentru asigurarea accesului vă rugăm să confirmați participarea la adresa de email sauliuc.adriana@gmail.com până la data de 01.07.2018.

More

Security and stability in the context of a dynamic and changing transatlantic partnership

“Up to Us” Association, along with Hanns Seidel Foundation – Romania, Wilfried Martens Centre for European Studies and Centre for Conflict Prevention and Early Warning will jointly hold this year on 15th of December a public debate regarding the security and stability in a complex and dynamic changing transatlantic environment. This conference of transatlantic interest will bring together European security and defense officials (Germany, Ukraine, Romania, and Moldova) as well as some guests from the United States.

The conference will be held at the Crowne Plaza Hotel, Orhideea conference hall and will begin at 13.00 p.m.

The conference is necessary in a context where the transatlantic link will have to overcome many obstacles, some of which are new or have become particularly acute. The subjects included on the agenda are the changing nature of the EU itself, following the imminent exit of the United Kingdom, the wave of populism and extremism, the increasingly divergent opinions on Russia and involvement in Eastern Europe, and the impulse of creating a European army.

The conference will be structured in two parts. The first general panel will focus on strengthening trilateral relations between Ukraine, Romania and Republic of Moldova in the new geopolitical context. The general panel will be followed by one workshop on security challenges on the Black Sea Area.

Registration: office@tinedenoi.ro

More info: http://track.smlists.com/view/803737/31091191/i27r/ced05de306/

More

Lansare carte: Provocări la adresa edificării spațiului comunicațional comun România – Republica Moldova. Elemente de război informațional în Republica Moldova la adresa României

Lansare carte: Provocări la adresa edificării spațiului comunicațional comun România – Republica Moldova. Elemente de război informațional în Republica Moldova la adresa României

Joi, 23 noiembrie 2017, a avut loc în sala Grigore Gafencu a Ministerul Afacerilor Externe lansarea cărţii: „Provocări la adresa edificării spațiului comunicațional comun România – Republica Moldova. Elemente de război informațional în Republica Moldova la adresa României”, semnată Iulian Chifu şi Oazu Nantoi.

La eveniment au participat dl Teodor Meleşcanu, ministru al Afacerilor Externe; dna Andreea Păstârnac, ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni; dl Iulian Chifu, preşedinte al CPC-EW; dl Oazu Nantoi, director de programe, Institutul de Politici Publice (Chişinău), prof. dr. Cristian Diaconescu; dl Narciz Bălăşoiu, director al CPC-EW.

More

Invitaţie lansare carte: Provocări la adresa edificării spațiului comunicațional comun România – Republica Moldova. Elemente de război informațional în Republica Moldova la adresa României

Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning (CPC-EW) are plăcerea să vă invite la lansarea cărţii „Provocări la adresa edificării spațiului comunicațional comun România – Republica Moldova. Elemente de război informațional în Republica Moldova la adresa României”, semnată Iulian Chifu şi Oazu Nantoi.

Lansarea va avea loc joi, 23 noiembrie 2017, orele 15.00, sala Grigore Gafencu, Ministerul Afacerilor Externe (Aleea Alexandru nr. 31).

Evenimentul va beneficia de participarea dlui Teodor Meleşcanu, ministru al Afacerilor Externe; dna Andreea Păstârnac, ministru delegat pentru Românii de Pretutindeni; dl Iulian Chifu, preşedinte al CPC-EW; dl Oazu Nantoi, director de programe, Institutul de Politici Publice (Chişinău), prof. dr. Cristian Diaconescu; dl Narciz Bălăşoiu, director al CPC-EW.

 

Pentru asigurarea accesului, vă rugăm să confirmaţi participarea la adresa de email sauliuc.adriana@gmail.com până la data de 21.11.2017.

More