Blog Section

Comunicat de presă: Lansarea proiectului ”SMART Decision”

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Acțiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
Competența face diferența!
Titlul proiectului: SMART Decision
Cod My SMIS: 112711
Cod SIPOCA: 209
Nr. Contract: 239/23.08.2018
Beneficiar: ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”
Parteneri: Asociația ”Alianța dunăreană pentru securitate informatică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și asociația ”Centrul de analiză și studii de Securitate”

Asociația ”Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning”, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 23 august 2018 proiectul ”SMART Decision”. Proiectul se derulează în parteneriat cu asociația ”Alianța dunăreană pentru securitate informatică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și asociația ”Centrul de analiză și studii de Securitate” și este cofinanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 209.

Scopul proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea cunoștințelor, deprinderilor și abilitaților identificate ca fiind cruciale/esențiale pentru personalul din instituțiile publice, partenerilor sociali și ONG –urilor din domeniul securității ți apărării naționale.

Obiectivul proiectului este creșterea capacității de dezvoltare strategică și de implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul domeniul securității naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin 100 reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe educație și securitate, în sprijinul interesului național, implicarea profesională în dialogul social și în procesul decizional, pe diferite niveluri ierarhice, în domeniul asigurării apărării naționale, protecției infrastructurilor critice teritoriale și rezilienței acestora, creșterii capacității de analiză și prognoză în plan socio-economic.
2. Facilitarea generării și promovarea de către ONG-uri cu focus pe educație și securitate a unor propuneri alternative la politicile publice, în aria cheie a realizării apărării securității naționale și securității cibernetice, alături de alte forțe ale sistemului național de apărare, în parteneriat cu autorități/instituții publice, prin oferirea unui suport integrat.
3. Găsirea de soluții alternative și complementare pentru generarea resursei umane specializate pentru situații de dezastre naturale și antropice, pentru situații care țin de securitatea națională și de securitatea cibernetică.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
-Două propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.
-acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP.
-Manual de bune practici internaționale, ce vizează metode și instrumente de participare și influențare a politicilor publice.
-Îndrumar practic – ”Mișcăm lucrurile împreună!”

Proiectul se va derula pe o perioadă de 16 luni între 23 august 2018 – 23 decembrie 2019.
Valoare totală de 1.000.000 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 826.401,25 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 153.598,75 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este de 20.000 lei.
Persoana de contact pentru detalii suplimentare legate de proiect:
Manager de proiect – Narciz BĂLĂȘOIU
E-mail: implementareproiecte@adlunap.ro

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *