All posts in news

ANUNȚ LANSARE SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Asociația Centrul de Prevenire a Conflictului & Early Warning în parteneriat cu Asociația Alianța Dunăreană pentru Securitatea Informatică, Universitatea Națională de Apărare „Carol I‟ și Asociația Centrul de Analiză și Studii de Securitate lansează procesul de selecție a grupului țintă aferent proiectului SMART Decision. Vă rugăm să consultați procedură de selecție atașată și să urmați pașii specificați. Pentru detalii suplimentare vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail smartdecision2018@gmail.com.

 

Cerere înscriere SMART Decision

 

Procedură de selecție SMART Decision

 

Consimțământ SMART Decision

More

Evenimente ianuarie

Evenimente ianuarie

Revenim cu detalii de la ultimele evenimente organizate. Asociația Centrul de Prevenire a Conflictului & Early Warning în parteneriat cu Asociația Alianța Dunăreană pentru Securitatea Informatică, Universitatea Națională de Apărare „Carol I‟ și Asociația Centrul de Analiză și Studii de Securitate, au desfășurat joi și vineri, 10 – 11 ianuarie 2019 în cadrul proiectul SMART Decision, cod MySMIS 112711, SIPOCA 209, trei evenimente: un eveniment de informare, o întâlnire de lucru și un atelier de lucru PROSecurity, la Iași. În ciuda condițiilor meteo nefavorabile vrem să le mulțumim celor prezenți pentru implicare și răbdare.

 

 

More

LETTER OF INVITATION: „Securing NATO’s Eastern Frontier and its neighbouring regions”

Hilton Garden Inn Hotel (12 Doamnei street), Cișmigiu conference room, 7th of December,  2 p.m.

“Up to Us” Association, together with the Hanns Seidel Foundation – Romania and the Centre for Conflict Prevention and Early Warning will jointly hold this year, on 7th of December, a public debate regarding the security of NATO’s Eastern Frontier and its neighbouring regions. This conference of transatlantic importance will bring together European security and defense officials (Germany, UK, Ukraine, Romania and Moldova).

The conference is necessary given the fact that the transatlantic link will have to overcome many obstacles, some of which are new or have become particularly acute. The topics included on the agenda are the changing nature of the EU itself, following the imminent exit of the United Kingdom, the wave of populism and extremism, public disinformation campaigns, the increasingly divergent opinions on Russia and involvement in Eastern Europe, and the push for creation of a European army.

The conference aims to bring trans-Atlantic cooperation to Romania, Ukraine and Republic of Moldova and to establish a cooperation mechanism between these countries. As Russian destabilization is continuing in the region the conference aims to bring together public officials from Romania, Ukraine and Republic of Moldova.

This is the 3rd conference on this topic organized by the “Up to Us” Association, Hanns Seidel Foundation and Center for Conflict Prevention and Early Warning. The previous two editions were big successes.

 

Program

Working language: ENGLISH

Registration: office@tinedenoi.ro

13:30 – 14:00 Registration of participants14.00-14.30 Opening remarks:

Iulian Chifu – President of the Centre for Conflict Prevention and Early Warning
Razvan Orasanu – President of “Up to Us” Association

14:30 – 17:00 Main panelSecuring NATO’s Eastern Frontier and its neighbouring regions

Moderator: Iulian Chifu – President of the Centre for Conflict Prevention and Early Warning

His Excellency Mr. Oleksandr Bankov – Ukrainian Ambassador in Romania
Cristian Diaconescu – Former Minister of Foreign Affairs
Sergiu Medar – Former National Security Advisor
Viorel Cibotaru – Former Minister of Defence of Moldova, Founder of CID NATO, Republic of Moldova
Dan Dungaciu – President, Fundația Universitară a Mării Negre
Hryhory Perepelytsia – Researcher, Diplomatic Academy of Kiev (author of annual reports on Ukraine’s foreign policy)

17:00 – 17:30 Q&A Session

17:30 – 18:00 Coffee break

More

Cerere ofertă publicare materiale didactice

 

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru serviciile cuprinse în tabelul atașat.

Oferta va fi adresată către ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”,  având  CIF  15160182,  sediul  social: Municipiul București, România, Str. Ion Mihalache nr. 93-105, cod poștal 11176, România.

Nr. crt.

Denumire servicii conform cererii de finanțare

Cantitate

Descriere serviciu

Prețul estimat/ lei/ an (fără TVA).

1

Servicii de editare și publicare

1

Publicarea cursurilor și a materialelor didactice realizate prin proiect – 3 cursuri * 150 de exemplare

10000

Termenul maxim pentru depunerea ofertei este: 07.12.2018

 

Vă mulțumim!

27.11.2018

 

Găsiți aici detalii legate de cererea de ofertă pentru publicarea materialelor didactice:

Cerere ofertă (link)

More

Cerere ofertă servicii audit

 

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru serviciile cuprinse în tabelul atașat.

Oferta va fi adresată către ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”,  având  CIF  15160182,  sediul  social: Municipiul București, România, Str. Ion Mihalache nr. 93-105, cod poștal 11176, România.

Nr. crt.

Denumire servicii conform cererii de finanțare

Cantitate

Descriere serviciu

Prețul estimat/ lei/ an (fără TVA).

1

Servicii audit

1

Două servicii de audit – unul în perioada de implementare și unul la final

10000

Termenul maxim pentru depunerea ofertei este: 07.12.2018

 

Vă mulțumim!

27.11.2018

 

Găsiți aici detalii legate de cererea de ofertă pentru servicii de audit:

Cerere ofertă (link)

More

INVITAȚIE ACTIVITĂȚI PROIECT

Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Acțiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
Competența face diferența!
Titlul proiectului: SMART Decision
Cod My SMIS: 112711
Nr. Contract: 239/23.08.2018
Beneficiar: ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”

 

      Vă invităm să participați la evenimentul de informare (21 noiembrie 2018), la întâlnirea de lucru (22 noiembrie 2018) și la atelierul de lucru PROSecurity (22 – 23 noiembrie 2018), organizate în cadrul proiectului SMART Decision. Toate evenimentele vor avea loc la sediul Universității Naționale de Apărare „Carol I‟, Șoseaua Panduri, nr. 68 – 72, sector 5, București. Cei interesați sunt rugați să-ți manifeste interesul trimițând un e-mail la adresa smartdecision2018@gmail.com, până la data de 16 noiembrie. Vor fi aduse în discuție activitățile proiectului, dar și beneficiile rezultate în urma implementării acestuia, încurajând, în același timp, participarea activă. Vă așteptăm!

 

Agenda evenimentului de informare

Agenda întâlnirii de lucru

Agenda atelierului de lucru

 

More

CERERE DE OFERTĂ

Program Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP
Titlul proiectului: SMART Decision
Cod SIPOCA: 209
Cod My SMIS: 112711
Nr. Contract: 239/23.08.2018
Beneficiar: ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”

 

 CERERE DE OFERTĂ

 ÎN ATENȚIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAȚI

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț pentru serviciile cuprinse în tabelul atașat.

Oferta va fi adresată către ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”, având CIF 15160182, sediul social: Municipiul București, România, Str. Ion Mihalache nr. 93-105,  cod poștal 11176, România.

Nr.crt. Denumire servicii conform cererii de finanțare Cantitate  Descriere serviciu
1 Servicii catering pentru participantii la cursuri 1 Servicii de catering pentru 100 de persoane, participanți la cursuri. Se organizează 5 cursuri a 20 de persoane în grupă  timp de 7 zile fiecare.

Termenul maxim pentru depunerea ofertei este: 26.10.2018

Vă mulțumim!

More

INVITAȚIE EVENIMENT DE INFORMARE „SMART DECISION”

Vă invităm să participați la evenimentul de informare organizat în cadrul proiectului SMART Decision, în data de 20 octombrie 2018, ora 11, în Giurgiu, Str. Constantin Brâncoveanu, nr. 3 (Str. Tineretului, lângă Hipermarket Carrefour, clădirea NOVA FORCE). Vor fi aduse în discuție activitățile proiectului, dar și beneficiile rezultate în urma implementării acestuia, încurajând, în același timp, participarea activă.

Aici găsiți programul evenimentului:

Agenda eveniment de informare

More

Comunicat de presă: Lansarea proiectului ”SMART Decision”

Program Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020
Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente
Acțiunea: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP
Competența face diferența!
Titlul proiectului: SMART Decision
Cod My SMIS: 112711
Cod SIPOCA: 209
Nr. Contract: 239/23.08.2018
Beneficiar: ASOCIAȚIA „CENTRUL DE PREVENIRE A CONFLICTELOR & EARLY WARNING”
Parteneri: Asociația ”Alianța dunăreană pentru securitate informatică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și asociația ”Centrul de analiză și studii de Securitate”

Asociația ”Centrul de Prevenire a Conflictelor & Early Warning”, în calitate de Beneficiar, implementează începând cu data de 23 august 2018 proiectul ”SMART Decision”. Proiectul se derulează în parteneriat cu asociația ”Alianța dunăreană pentru securitate informatică”, Universitatea Națională de Apărare ”Carol I” și asociația ”Centrul de analiză și studii de Securitate” și este cofinanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Obiectivul Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP, cod proiect SIPOCA 209.

Scopul proiectului este acela de a contribui la dezvoltarea cunoștințelor, deprinderilor și abilitaților identificate ca fiind cruciale/esențiale pentru personalul din instituțiile publice, partenerilor sociali și ONG –urilor din domeniul securității ți apărării naționale.

Obiectivul proiectului este creșterea capacității de dezvoltare strategică și de implicare a organizațiilor neguvernamentale, care activează în domeniul domeniul securității naționale.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea abilităților și competențelor practice a cel puțin 100 reprezentanți ai ONG-urilor cu focus pe educație și securitate, în sprijinul interesului național, implicarea profesională în dialogul social și în procesul decizional, pe diferite niveluri ierarhice, în domeniul asigurării apărării naționale, protecției infrastructurilor critice teritoriale și rezilienței acestora, creșterii capacității de analiză și prognoză în plan socio-economic.
2. Facilitarea generării și promovarea de către ONG-uri cu focus pe educație și securitate a unor propuneri alternative la politicile publice, în aria cheie a realizării apărării securității naționale și securității cibernetice, alături de alte forțe ale sistemului național de apărare, în parteneriat cu autorități/instituții publice, prin oferirea unui suport integrat.
3. Găsirea de soluții alternative și complementare pentru generarea resursei umane specializate pentru situații de dezastre naturale și antropice, pentru situații care țin de securitatea națională și de securitatea cibernetică.

Principalele rezultate așteptate ale proiectului sunt:
-Două propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern.
-acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern, conform SCAP.
-Manual de bune practici internaționale, ce vizează metode și instrumente de participare și influențare a politicilor publice.
-Îndrumar practic – ”Mișcăm lucrurile împreună!”

Proiectul se va derula pe o perioadă de 16 luni între 23 august 2018 – 23 decembrie 2019.
Valoare totală de 1.000.000 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE 826.401,25 lei.
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 153.598,75 lei.
Cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului este de 20.000 lei.
Persoana de contact pentru detalii suplimentare legate de proiect:
Manager de proiect – Narciz BĂLĂȘOIU
E-mail: implementareproiecte@adlunap.ro

„Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programului
Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”

More